NIŽNÁ SITNICA               - FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN LOBE:

     

IČO: 31300375                   PSČ: 094 07

Bankové spojenie:                            

e-mail:niznasitnica@gmail.com

P: Ing. Jaroslav Sukeľ        M: 0907 224 254

                                       D: 4478159          Fax: 4478129

 

T: Marián Obešter              M:0915 690 856                    

                                              D: 4424309